Tietosuojaseloste ja evästeet

Rekisterinpitäjä

Kylttipiste Oy (Y-tunnus 2971726-7)
Puhelin: 044 766 2599, arkisin klo 8-16
Osoite: Vierivainiontie 4, 85100 Kalajoki
Sähköposti: info@kylttipiste.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tomi Tirri
Puhelin: 044 766 2599
Sähköposti: info@kylttipiste.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kylttipiste.fi:n asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkuuden hallinta sekä asiakaslaskutus sekä mahdollistaa viestiminen Kylttipiste.fi:n potentiaalisille asiakkaille koskien yrityksen tuotteita ja palveluja.

Asiakasrekisterimme tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat

a) Sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä (esim. yhteydenotto-/tarjouspyynnön perusteella).
b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitolain velvoitteet).
c) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia asiakkaille, ellei asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.
d) Rekisteröidyn suostumus (Tilauksen yhteydessä annettu lupa tai uutiskirjeen tilauspyyntö).

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista asiakkaille, elleivät he ole nimenomaan kieltäneet suoramarkkinointia.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika, tilaushistoria sekä asiakkaan ja Kylttipiste Oy:n välinen sähköinen viestiliikenne. Uutiskirjeen tilauslomakkeella kerätään vain nimi, kotipaikkakunta ja sähköpostiosoite.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään tilaustapahtuman yhteydessä sekä yrityksen Internet-sivuilla täytettävän lomakkeen (uutiskirjelomakkeen) avulla. Uutiskirjelomakkeelta saatuja henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämistä varten.

Henkilötietojen vastaanottajat ja -ryhmät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kylttipiste Oyi:n henkilökunta asiakaspalvelu- ja tilaustapahtumien yhteydessä. Pankki- tai korttitietoja ei näe kukaan. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa toimenpiteiden, kutenlaskutus- ja kirjanpitotoimien, sekä sähköposti- ja puhelinviestinnän suorittamista varten seuraaville tahoille:

Tiliviesti Oy, 2275278-0 (Tilitoimistopalvelut)

Visma Software Oy, y-tunnus: 0711992-8, laskutus- ja reskontra-ohjelmiston järjestelmätoimittaja

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja tässä asiakasrekisterissä koko asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen vielä 36 kk asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli
oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn
pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä,
epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
3) Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
4) Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot
poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun
a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta
b. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
c. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
5) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
6) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterin
pitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
7) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeiden käyttö, Kylttipiste.fi

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden estäminen

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös
joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Kylttipiste.fi -sivuston käyttämät evästeet

Google Analytics

Seuraamme Google Analyticsin avulla, kuinka moni käyttää sivustoamme sekä tarkastelemme käynteihin liittyvää teknistä tietoa. Tällaista tietoa on esimerkiksi, mitä selainta (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) ja mitä käyttöjärjestelmää (Windows, Mac, jne.) käytetään. Teemme tämän parantaaksemme käsitystämme sivuston käyttäjistä ja muokataksemme sen pohjalta sivustoa käytettävämmäksi. Google asettaa tämän evästeen.

Toiminnalliset evästeet

Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen muistamiseksi. Ilman toiminnallisia evästeitä verkkokaupasta ei voi tehdä ostoksia.

Lisätietoja

Lisätietoja käyttämistämme evästeistä voit pyytää tarvittaessa sähköpostitse info@kylttipiste.fi.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 4.6.2020.